Badania naukowe na temat wpływu obecności douli na przebieg porodu

Pewnie wiele osób zastanawia się, czy obecność douli przy porodzie ma sens. Być może jesteście ciekawi, czy zatrudnienie douli to fanaberia, czy też rzeczywiście, jej obecność może mieć wymierny wpływ na przebieg porodu.

Historia powstania zawodu douli

Zanim przedstawię wyniki badań na ten temat, pozwólcie, że przytoczę Wam historię, która stoi za powstaniem zawodu douli we współczesnym świecie. W latach 70-tych ubiegłego wieku, naukowcy Marshall Klaus i John Kennel prowadzili w Gwatemali badania nad powstaniem więzi, które wymagały przeprowadzenia ankiety z kobietą rodzącą. Ankieterkami były studentki, które pomagały badaczom. Co ciekawe, po przeprowadzeniu ankiet, okazało się, że wyniki jednej z grup, znacząco wyróżniają się na tle innych. Kobiety z tej grupy miały krótsze porody, były w lepszej formie i postrzegały swoje dzieci jako udane, częściej niż pozostałe kobiety. Okazało się, że tym co łączyło wyróżniającą się grupę, była ankieterka Wendy Fried, która pozostawała przy kobietach dłużej, niż wymagało tego przeprowadzenie ankiety. Wendy trzymała rodzące za rękę, uśmiechała się i wspierała życzliwym słowem. Różnice w wynikach ankiet były tak duże, że badacze postanowili zgłębić temat. Poprzez kilkugodzinne szkolenie przygotowali kilka kobiet, które miały własne, pozytywne doświadczenie porodowe. Następnie przeszkolone kobiety towarzyszyły w porodach, a wyniki ankiet zostały porównane z grupą kontrolną, w której rodzące nie miały dodatkowego wsparcia. Wyniki badań były bardzo przejrzyste. Dodatkowe wsparcie przy porodzie powoduje, że porody są krótsze, zużywa się mniej leków a rodzące są w lepszej formie psychicznej i łatwiej przychodzi im opieka nad nowo narodzonym dzieckiem. Klaus i Kennel założyli stowarzyszenie DONA, które obecnie jest jedną z największych organizacji doulowych na świecie.

Czy wsparcie douli ma wymierne rezultaty? 

Badania naukowe jasno pokazują, że obecność wspierającej, życzliwej osoby ma pozytywny wpływ na przebieg porodu.

Według badań naukowych wsparcie podczas porodu, ma wymierny wpływ na jego przebieg, stan psychiczny matki oraz stan dziecka. Ważne, żeby osoba udzielała ciągłego wsparcia, innymi słowy przez cały czas trwania porodu była do dyspozycji kobiety. Badacze sprawdzili także, czy to kto wspiera kobietę ma znaczenie.

Niezależnie od tego kto udzielał wsparcia (doula, położna, mąż czy ktoś z rodziny) zaobserwowano:

  • Zmniejszenie o 10% ilości podawanych leków przeciwbólowych
  • Skrócenie czasu porodu średnio o 41 minut

Spadek o 31% ryzyka bycia niezadowolonym z porodu zaobserwowano dzięki ciągłemu wsparciu douli lub kogoś bliskiego, ale nie personelu szpitala.

Wsparcie douli daje najlepsze rezultaty jak chodzi o zmniejszenie odsetka cięć cesarskich 39% podczas gdy wsparcie kogoś bliskiego lub personelu szpitala zmniejsza ryzyko CC o 25%.

Drugim wskaźnikiem jest wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia spontanicznego (nie indukowanego) porodu o 15% w przypadku wsparcia douli, w porównaniu z 8% podczas wsparcia przez kogoś bliskiego lub z personelu szpitala.

Jak chodzi o 38% spadek ryzyka, że dziecko będzie miało niski pięciominutowy wynik Apgar; nie ma danych na temat tego, czy rodzaj osoby zapewniającej stałe wsparcie ma znaczenie.

Mam nadzieję, że przytoczone wyniki badań pokazały Wam, że praca douli ma sens, i jej obecność przy porodzie ma wymierny wpływ na jego przebieg. Jeżeli macie dodatkowe pytania odnoście doulowania zadajcie je w komentarzu.

Bibliografia:

  • Bohern MA, Hofmeyr GJ, Fukuzawa RK, Cuthbert A (2017) Continous support for women during childbirth
  • https://evidencebasedbirth.com/the-evidence-for-doulas/ dostęp z dnia 27.02.2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *