Patroni dobrego porodu

Poród jest wyjątkowym wydarzeniem w życiu kobiety. Większość świadomych mam stara się jak najlepiej przygotować do tego ważnego momentu. Przygotowanie do porodu może składać się z wielu elementów, może być fizyczne, psychiczne ale także duchowe. Myślę, że wiele Mam, chciałoby mieć za sobą potężnego patrona, którego wstawiennictwo może pomóc w szczęsliwym przebiegu porodu. Ponieważ ja sama, bardzo często korzystam z pomocy Świętych, i doceniam ich obecność, przygotowałam dla Was zestawienie patronów dobrego Porodu.

św. Ignacy Loyola

Św. Ignacy jest założycielem zakonu Jezuitów. Jest uważany za patrona kobiet oczekujących potomstwa i rodzących, w związku z wydarzeniem, które miało miejsce w 1545 roku w Rzymie, kiedy to św. Ignacy przez cały dzień towarzyszył modlitwami rodzącej kobiecie – Małgorzacie Parmeńskiej, która w tym dniu szczęśliwie wydała na świat bliźnięta.

MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI O SZCZĘŚLIWY PORÓD
Święty Ojcze Ignacy, Wszechmogący Bóg obdarzył Ciebie szczególną łaską opiekowania się matkami oczekującymi wydania na świat potomstwa. Wiele z nich otrzymało łaskę upragnionego macierzyństwa za Twoją przyczyną i szczęśliwie wydały na świat nowe życie. Również i ja proszę Ciebie, ufna w to, że wyjednasz mi pomoc Bożą w tej tak ważnej dla mnie chwili, abym szczęśliwie urodziła i mogła wraz z mężem wychować ten owoc naszej miłości – nasze ukochane dziecko – na większą chwałę Bożą. Proszę o to z ufną wiarą. Wszechmogący Wieczny Boże, któryś postanowił, aby poród odbywał się w bólu, ale by był także związany z radością wydania na świat nowego życia, proszę Cię, przez Twoje nieogarnione miłosierdzie i za przyczyną świętego Ignacego, Twego oddanego sługi w Kościele, aby dane mi było szczęśliwie urodzić to dziecko i byś złagodził mój ból porodu. Obdarz to dziecko potrzebnym zdrowiem, szczodrymi darami Bożej opieki, abym Ciebie za tę łaskę mogła zawsze wielbić i chwalić. Czuwaj też nad tym, aby dziecko to otrzymało sakrament Chrztu świętego. Niech w dalszym jego rozwoju i życiu towarzyszy mu ufna wiara w Ciebie i łaska świętych sakramentów, których udziela Kościół. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Ty, święty Ojcze Ignacy – patronie mojego porodu i troskliwy opiekunie dzieci i młodzieży.

źródło: deon.pl

św. Leonard z Noblac

Św. Leonard był rycerzem Frankońskim i pustelnikiem. Był jednym z najpopularniejszych świętych w średniowiecznej Europie. Służył on na dworze króla Chlodwiga. Wegług legendy, podczas gdy król polował w lasach, nadszeł czas rozwiązania, dla jego żony, która mu towarzyszyła. Okazało się, że życie matki i dziecka jest w niebezpieczeństwie. Wezwano więc świętego Leonarda, który swoimi modlitwami i wstawiennictwem u Boga, sprawił, że wszystko zakończyło się pomyślnie. Król z wdzięczności chciał wynagrdzodzić św. Leonarda sporą ilością złota i srebra, ten jednak poprosił aby majątek ten oddano najbardziej potrzebującym. Św. Leonard uważanany jest m.in. za patrona dobrego porodu, położnic i położnych.

źródło: wiara.pl

św. Bonawentura

Św. Bonawentura żył w latach 1218 – 1274. Jest Doktorem Kościoła. Był generałem zakonu Franciszkańskiego. Nazywany jest „drugim założycielem” zakonu Franciszańskiego, po św. Franciszku, ponieważ bardzo przyczynił się do umocnienia zakonu. Znana jest historia pomoc przy porodzie udzielonej przez świętego Bonawenturę. W wiosce Arezzo, pewna kobieta cierpiała przez wiele dni bóle porodowe i była już bliska śmierci. Zdarzyło się, że św. Bonawentura przejeżdzał przez tę wioskę. Mieszańcy, którzy odprowadzali jego konia do stajni, przekonani o świętości ojca Bonawentury, zabrali lejce i położyli je przy chorej. Po ich dotknięciu kobieta natychmiast szczęśliwie urodziła.

źródło: fzs.radom.pl 

św. Filomena

Św. Filomena to bardzo ciekawa postać. Żyła w latach 289 – 302. Jej rodzice byli Grekami, i przez wiele lat modlili się do greckich bogów o dar potomstwa. Pewien chrześcijanin powiedział im aby modlili się do Boga chrześcijańskiego, i ich prośba natychmiast została wysłuchana. Rodzice przyjeli chrzest w tym samym dniu co ich nowonarodzona córka Filomena. Młoda dziewczyna, zdecydowała poświęcić życie Bogu i odmówiła propozycji małżeństwa, którą złożył jej cesarz Dioklecjan. Ten z zemsty postanowił ją zabić, trzy razy została cudem ocalona od śmierci poprzez biczowanie, utopienie i przeszycie strzałami. Koniec końców zginęła od katowskiego topora. Święta Filomena ukazała się włoskiej zakonnicy Marie Luizie od Jezusa, której opowiedziała historię swojego życia. Św. Filomena jest partonką m.in matek i dzieci, oraz szczęśliwych narodzin.

źródło: wikipedia.pl

św. Anna

Św. Anna to matka Matki Boskiej i babcia Jezusa. Według apokryficznych tekstów, Joachim i Anna nie mogli mieć dzieci. Dopiero 40-sto dniowy post i modlitwa św. Joachima, sprawiła, że w wieku 45 lat św. Anna urodziła Maryję. Św. Anna jest patronką szczęśliwego porodu, kobiet rodzących i położnic.

źródło: weselewesel.lap.pl

św. Gerard

Św. Gerard Majella był włoskim redemptorystą urodzonym w 1726 roku. Mimo wątłego zdrowia, zawsze był radosny i gorliwie pomagał innym ludziom. Odznaczał się szczególną miłością wobec chorych i cierpiących. Zmarł w wieku 29 lat. Po jego śmierci, zaczęły napływać do jego braci liczne świadectwa, uratowania zdrowia, i wyporszenia szczególnej radości podczas porodu.

MODLITWA O SZCZĘŚLIWY PORÓD, ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. GERARDA

Święty Gerardzie, którego życie wypełnione było służbą Bogu i bliźnim! Ty, który tylu matkom wyprosiłeś łaskę szczęśliwego porodu i nieraz ratowałeś je i ich dzieci od niebezpieczeństw, proszę Cię i ja, abyś raczył wstawiać się za mną i wyprosił mi łaskę szczęśliwego porodu, abym mężnie zniosła ból rodzenia i wydała na świat zdrowe i szczęśliwe dziecko. Wyproś też łaski dla tych, którzy będą mi służyć pomocą w tych ważnych chwilach, aby okazali mi życzliwość i zrozumienie i pomogli mi i mojemu dziecku bezpiecznie przejść przez cały poród. Abyśmy wszyscy mogli cieszyć się cudem nowego życia i w tym cudzie uwielbiać Boga Stwórcę, Pana Życia. Amen.

źródło: www.msze.info

św. Małgorzata Antiocheńska

Święta Małgorzata była córką pogańskiego kapłana, nawróconą dzięki staraniom opiekunki, która opiekowała się dziewczynką po śmierci jej matki. Żyła w czasach prześladowań chrześcijan przez cesarza Dioklecjana. W pięknej Małgorzacie zakochał się namiestnik rzymski, który postanowił ją poślubić. Ta jednak odmówiła, ponieważ swoje serce oddała Jezusowi. Jest patronką m.in kobiet rodzących i bezpiecznego porodu.

źródło: http://weselewesel.lap.pl/

Mam nadzieję, że spodobało się Wam to zestawienie, oby było ono pomocne w wyborze świętego patrona, który wyprosić może Wam łaskę dobrego, bezpiecznego i szczęśliwego porodu.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *